O firme

   
<< ] [ O firme ] Výroba ] Opravy ] Výpredaj nadlimitných zásob ] Kontakt ]  English  Deutsch  
 
Predstavenstvo Výkonné vedenie Dozorná rada
Predseda Riaditeľ Predseda
Jozef Sýkora Ing. Rudolf Tholt Ing. Jozef Schwarz
Podpredseda Ekonomický námestník Člen
Ing. Rudolf Tholt Ing. Anna Poláčková Ing. Milan Bečka
Člen Technický námestník Člen
Prof. Ing. Jozef Lachváč CSc.  Ing. Michal Ninčák Marián Vargovčák
Člen Výrobný námestník Člen
Ing. Anna Poláčková Ing. Ondrej Paulo Prof. Ing. Emil Spišiak CSc.

 

Vedúci OTZ Člen
  Ing. Milan Bečka Judr. Ján Petráš
  Člen
  Karol Gedeón
  

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 14.11.2008